Skänk skattefritt, förbättra världen

Pengar ska växa, arbeta och göra nytta. Det gör de i Aktiegåvan.
Du skänker utdelningen på dina privata aktier till en eller flera
av över 30 ideella organisationer i samarbete. Du kan också skänka din utdelning från fåmansbolag.

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000
starka kronor för organisationen — som är skattebefriad.

Din gåva får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft med 43%!.

Så här enkelt fungerar det:
1. Skriv ut gåvoblanketten på aktiegåvan.se
2. Fyll i blanketten och kontakta din bank eller fondkommissionär.
3. Se till att blanketten hanteras av banken eller fondkommis-sionären senast en vecka före det aktuella aktiebolagets bolagsstämma.

Välkommen att låta dina pengar göra nytta på ett smartare sätt!

2